[BANGTAN BOMB] 'Dynamite' Stage CAM (BTS focus) @ Gyeongbokgung - BTS (방탄소년단)

Connect with BTS:
ibighit.com/bts
BTS_bighit
BTS_twt
bangtan.official
ilmines.info
BTS.bighitofficial
channels.vlive.tv/FE619
www.tiktok.com/@bts_official_bighit
weverse.onelink.me/qt3S/94808190
www.weibo.com/BTSbighit
www.weibo.com/BTSmembers
i.youku.com/btsofficial
btsblog.ibighit.com

תגובות

 1. 황지우

  황지우9 דקות לפני

  우리 탄이들 훨훨 나는구나~~!!^^

 2. june Steve

  june Steveשעה לפני

  Great🇰🇷

 3. JJoonumom

  JJoonumomשעה לפני

  음이 하나 더 올라가 클라이막스가 되면 아줌마도 춤을 춘다.

 4. Young Cao

  Young Caoשעה לפני

  I desperately want that jacket Jimin is wearing. Exact color and style.

 5. Sylvia Gallardo Zenteno

  Sylvia Gallardo Zenteno2 שעות לפני

  Me fascinan y son tan guapos y talentos

 6. 수지

  수지3 שעות לפני

  와 한국인보다 외국인이 더많음

 7. 정시현

  정시현4 שעות לפני

  중국이든 일본이든 미국이든 내 나라의 주권과 우리의 것은 뺏기면 안 된다

 8. Loveis

  Loveis4 שעות לפני

  Love yourself Relay1929

 9. Hey Scalefin

  Hey Scalefin9 שעות לפני

  That bow in the beginning took my heart. BTS is wonderful as always, and vmin is such a joy to watch.

 10. Panda

  Panda10 שעות לפני

  Love yourself Relay1920

 11. v오야지

  v오야지12 שעות לפני

  중국애들ㅋ 절하는것도 중국거라고 우길듯? 거지새끼들 ㅋ

 12. Siphiwe Mokoena

  Siphiwe Mokoena13 שעות לפני

  What are v and rm doing 😂😂I love it

 13. ちなつ

  ちなつ15 שעות לפני

  色んな人がカバーダンスしてますが本家のBTSがやっぱり一番上手いですね!!キレが違います😊

 14. Nərmin Məmmədova

  Nərmin Məmmədova16 שעות לפני

  It's great video ,but I think it would have been better if it had been shot a little closer,and I love you BTS so much ❤❤💙💜

 15. ꂵꍏꀤꈤꍟ ೂ

  ꂵꍏꀤꈤꍟ ೂ16 שעות לפני

  BTS 😩💖💖💖

 16. 구름이노을이아빠

  구름이노을이아빠16 שעות לפני

  인간적으로.저배경 너무이름답지않아?

 17. song뭉

  song뭉17 שעות לפני

  ㅠㅠㅠㅠ진짜 너무 완벽한거 아니냐.....진짜 본받고 싶고 자랑스럽고...ㅠㅠ다한다

 18. 크림바닐라

  크림바닐라18 שעות לפני

  일본 Ji랄팝이랑 중국 Ci팝 보고 눈버려서 정화하러 왔다가 마음의 평화를 얻고 갑니다.

 19. 이현우

  이현우18 שעות לפני

  멋지다

 20. yell 2225

  yell 222519 שעות לפני

  진 왜케 귀엽냐

 21. Zec Tv

  Zec Tv21 שעה לפני

  Love yourself Relay1923

 22. 리버뿜빠

  리버뿜빠21 שעה לפני

  크으 절하는것까지 완벽

 23. Katia Quesada

  Katia Quesadaיום לפני

  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 24. Katia Quesada

  Katia Quesadaיום לפני

  🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

 25. Namasthe BTS

  Namasthe BTSיום לפני

  I want to meet the guy who made JUNGKOOK TO WEAR that.....

 26. LoveYouir

  LoveYouirיום לפני

  Love yourself Relay1914

 27. Jonggen Kim

  Jonggen Kimיום לפני

  뷔하고 지민 형이 세벳돈 줄께 함 보자 ㅋㅋㅋ

 28. 김종희

  김종희יום לפני

  나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족히 할 만하고, 우리의 강력은 남의 침략을 막을 만하면 족하다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복 되게 하고 나아가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다. -백범 김구 선생님의 '나의 소원'중

 29. 사색가를지향하는

  사색가를지향하는יום לפני

  봄에 내리는 '비'가 온 세상의 만물을 깨워 주는 '물' 이상의 의미를 가지듯, 방탄이 입은 '한복'은 우리나라 문화를 전 세계에 스며들게 하는 '전통옷' 이상의 의미를 갖게 한다. 자랑스러운 방탄, 고마워요.♡

 30. 윤지오

  윤지오יום לפני

  방탄이 한복입고 사극풍+국악 으로 신곡내주면 진짜 여한이 없겠다.

 31. 슈비두랍바

  슈비두랍바14 שעות לפני

  2018년에 그런 컨셉으로 낸 노래 있어요! 멜론뮤직어워드 idol 무대 보시면 좋을 것 같아요

 32. Sinsen

  Sinsenיום לפני

  내가 아미는 아닌데 이 영상보고 BTS 진짜 멋진 팀이라는걸 느꼈고 좋아하게됬다

 33. Seoul

  Seoulיום לפני

  Love yourself Relay1912

 34. khalida abdullah

  khalida abdullahיום לפני

  I love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ BTS

 35. Loveis

  Loveisיום לפני

  Love yourself Relay1899

 36. SoCalGaming HD

  SoCalGaming HDיום לפני

  Very, Very, Very Amazing...

 37. kellyGA

  kellyGAיום לפני

  방탄..같은 한국인임이 너무 자랑스러워요 계속해서 한국 빛내주세요 옵하들 넘 멋지다ㅎㅎㅎ

 38. 김루시

  김루시יום לפני

  정말 자랑스럽고, 멋집니다! 당신들이 있어서 어려운 이때에 이겨낼 힘을 얻고, 대한민국 국민이라는 것에 자부심을 느낍니다.

 39. เวอร์ ver

  เวอร์ verיום לפני

  นัมจึนลูกมำไมต้องหนัง

 40. 7 BBIG

  7 BBIGיום לפני

  대충하는 법이 없는 bts.. 모든 무대에 항상 최선을 다하는 모습 넘 멋지다👍

 41. Lady IKAちゃん

  Lady IKAちゃんיום לפני

  fromJapan😊Army アンニョン! KOREA(インチェン.ソウル.ミョンドン)に行ったけど、また行ってB T Sにあいたい。どうか世界が穏やかになりますように。 B E H A P P Y B T S❣️

 42. ritsuko murai

  ritsuko muraiיום לפני

  カメラ目線遠いのばっかり!

 43. Yu ka

  Yu kaיום לפני

  2:25ぐらいからのジミンが好きすぎて永遠リピート♡

 44. 김콩자바니

  김콩자바니יום לפני

  완벽하게멋있다 자랑스럽다~♡♡♡

 45. Namasthe BTS

  Namasthe BTSיום לפני

  Haters: BTS are nothing without autotune... Question: What is autotune? Jungkook: I know her face I don't know her name..... Only armys can unnderstand

 46. jerwin gengos

  jerwin gengosיום לפני

  galing

 47. 이하니

  이하니2 ימים לפני

  Love yourself Relay1880

 48. sidam vishnu

  sidam vishnu2 ימים לפני

  2:07 rm and v mini drama😂

 49. 김민주

  김민주2 ימים לפני

  중국 사람들아 잘 봤지? 한복은 우리 대.한.민.국. 꺼란다^^ 옛날에 우리나라 사람들이 한복을 입고 다니 셨엌ㅋ 你还没听说吗?我是韩国人。韩服不是来自中国,而是韩国。我们韩国人自古以来就一直穿着韩服生活在我国。我不能轻易确定中国是中国人。 [Nǐ hái méi tīng shuō ma? Wǒ shì hánguó rén. Hánfú bùshì láizì zhōngguó, ér shì hánguó. Wǒmen hánguó rén zìgǔ yǐlái jiù yīzhí chuānzhuó hánfú shēnghuó zài wǒguó. Wǒ bùnéng qīngyì quèdìng zhōngguó shì zhōngguó rén.

 50. 김민주

  김민주2 ימים לפני

  而且,这个BTS爱好者,留下了韩服来自韩国的证据。观看此视频的中国人将看到此评论。韩服是Ura vs. Korean。把它关掉。如果您现在知道,Ura对韩国,敏和韩国。向您道歉。 [Érqiě, zhège BTS àihào zhě, liú xiàle hánfú láizì hánguó de zhèngjù. Guānkàn cǐ shìpín de zhōngguó rén jiāng kàn dào cǐ pínglùn. Hánfú shì Ura vs. Korean. Bǎ tā guān diào. Rúguǒ nín xiànzài zhīdào,Ura duì hánguó, mǐnhé hánguó. Xiàng nín dàoqiàn.]

 51. hermes lee

  hermes lee2 ימים לפני

  정국 미소는 해맑고 아름다워요 모두 사랑스럽네요

 52. Nagiş Hortensia

  Nagiş Hortensia2 ימים לפני

  Jungkook İ love you to 💜

 53. lisa Ranawat

  lisa Ranawat2 ימים לפני

  it's hard to concentrate on just one person when you have seven biases

 54. BTS ARMY

  BTS ARMY2 ימים לפני

  나는 다이너마이트를 좋아한다 💣💣💣그리고 난 방탄 소년단이 좋아 💜💜💜💜💜

 55. 김유진

  김유진2 ימים לפני

  절에서 울었다.... 감사하고 또 감사해요

 56. jaeu jeong

  jaeu jeong2 ימים לפני

  국뽕에 취한당...❤️

 57. 대한민국만세

  대한민국만세2 ימים לפני

  한미동맹 만세!!

 58. hj k

  hj k2 ימים לפני

  한복이 정말 멋지네. 너무 아름답게 현대화 했다. 장난치는 뷔 너무 웃기고 귀엽네.

 59. Suhee Park

  Suhee Park2 ימים לפני

  한복 진짜 예뻐!!! 신경 많이 썼네요 넘 이쁘다~ How beatiful Hanbook, Korea traditional custom. Great!! BTS

 60. 오제광

  오제광2 ימים לפני

  나갔는곳있데

 61. 표정길

  표정길2 ימים לפני

  완전 완전 와

 62. LoveYouir

  LoveYouir3 ימים לפני

  Love yourself Relay1863

 63. Martha Nobles Uc

  Martha Nobles Uc3 ימים לפני

  😋😠😋😋😠😋😠😋😋

 64. JKRB

  JKRB3 ימים לפני

  Jungkook Ti amo Jungkook 사랑해 Jungkook I love you Jungkook Je t'aime Jungkook あなたのことが好きです Jungkook Te amo Jungkook Ich liebe dich Jungkook Я люблю тебя Jungkook Aku cinta kamu Jungkook รักคุณนะคะ Jungkook Tôi yêu anh Jungkook 我愛你 Jungkook Ek het jou lief Jungkook Unë të dua Jungkook እወድሃለሁ Jungkook انا احبك Jungkook Ես քեզ սիրում եմ Jungkook Mən səni sevirəm Jungkook maite zaitut Jungkook আমি তোমাকে ভালোবাসি Jungkook я цябе кахаю Jungkook မင်းကိုချစ်တယ် Jungkook volim te Jungkook обичам те Jungkook T'estimo Jungkook gihigugma tika Jungkook Miluji tě Jungkook Is breá liom tú Jungkook Ti tengu caru Jungkook Mwen renmen ou Jungkook Ez hej te dikim Jungkook jeg elsker dig Jungkook אני אוהב אותך Jungkook mi amas vin Jungkook Ma armastan sind Jungkook Mahal kita Jungkook Minä rakastan sinua Jungkook ik hâld fan dy Jungkook tha gaol agam ort Jungkook Quérote Jungkook Rwy'n dy garu di Jungkook მიყვარხარ Jungkook Aku tresna sampeyan Jungkook Σε αγαπώ Jungkook હું તને પ્રેમ કરું છુ Jungkook Ina son ku Jungkook aloha wau iā 'oe Jungkook मैं तुमसे प्यार करता हूँ Jungkook Kuv hlub koj Jungkook a hụrụ m gị n'anya Jungkook ég elska þig Jungkook ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ Jungkook мен сені жақсы көремін Jungkook ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​អ្នក Jungkook Ndagukunda Jungkook Мен сени сүйөм Jungkook ຂ້ອຍ​ຮັກ​ເຈົ້າ Jungkook Es mīlu Tevi Jungkook aš tave myliu Jungkook Ech hunn dech gär Jungkook Те сакам Jungkook ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു Jungkook Saya sayang awak Jungkook tiako ianao Jungkook inħobbok Jungkook Aroha ahau ki a koe Jungkook मी तुझ्यावर प्रेम करतो Jungkook Би чамд хайртай Jungkook म तिमीलाई माया गर्छु Jungkook Jeg elsker deg Jungkook ndimakukondani Jungkook ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ Jungkook ik hou van jou Jungkook زه ستا سره مینه لرم Jungkook دوستت دارم Jungkook kocham Cię Jungkook eu te amo Jungkook ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ Jungkook te iubesc Jungkook oute alofa ia oe Jungkook Волим те Jungkook Ndinokuda Jungkook مان توهان سان پيار ڪريان ٿو Jungkook මම ඔයාට ආදරෙයි Jungkook Ľúbim ťa Jungkook Ljubim te Jungkook waan ku jeclahay Jungkook kea u rata Jungkook abdi bogoh ka anjeun Jungkook jag älskar dig Jungkook nakupenda Jungkook Ман туро дӯст медорам Jungkook நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் Jungkook мин сине яратам Jungkook నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను Jungkook seni seviyorum Jungkook men seni söýýärin Jungkook я тебе люблю Jungkook مەن سىزنى ياخشى كۆرىمەن Jungkook Szeretlek Jungkook میں تم سے پیار کرتا ہوں Jungkook Men seni Sevaman Jungkook Tôi mến bạn Jungkook ndiyakuthanda Jungkook איך האב דיר ליב TTTTTT TTTTTT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOOOOOO 사랑해사랑해사랑해 IIILOOOVEE YOOOOU JK

 65. 롄니

  롄니3 ימים לפני

  우리나라 경복궁에다가 우리나라최고 아티스트를 넣으니까 아름답고 보기좋다!!! 앞으로도 계속활동하자!!!!! 그리고 싫어요! 누른사람 누구냐?? 당장나와!!!

 66. 네에

  네에3 ימים לפני

  방탄 노래만 듣다가 영상 보니까 왜 월드클래스인지 알겠네ㅎㅎ

 67. Hee ya

  Hee ya3 ימים לפני

  Hanbok is an obvious Korean traditional costume.

 68. 소방사8호봉

  소방사8호봉3 ימים לפני

  솔직히 걸그룹도 관심없는 내가 남자 아이돌을 좋아할 이유가 없지만 이렇게나 열심히 땀 흘려 한국을 전세계에 알리고 사랑받는 나라로 만들어주니 좋아하지 않을 수가 없네

 69. Alex Woodies

  Alex Woodies3 ימים לפני

  V not even bothering to lip sync😂

 70. 가람이

  가람이3 ימים לפני

  남준옵 중간에 앉았다 일어나는거 나만 귀여움?ㅎㅎ

 71. 하루살이

  하루살이3 ימים לפני

  색감 개쩐다ㅋㅋㅋ

 72. 박Fi

  박Fi3 ימים לפני

  우리탄이들 누나가 많이 사랑해♡♡

 73. 끼토

  끼토3 ימים לפני

  한국인이라면 BTS 좋아 할 수 밖에 없징!!

 74. Hans Peteryo Halim

  Hans Peteryo Halim3 ימים לפני

  Gloria the password for my unicorn is the same way that you can get

 75. Tyler

  Tyler3 ימים לפני

  The part where V sliced RM with an imaginary sword was hilarious to me lol

 76. Hh_

  Hh_3 ימים לפני

  버건디 누구야..... 춤 오져서 쟤밖에 안보이네.....

 77. 슈비두랍바

  슈비두랍바14 שעות לפני

  지민이요

 78. 지분

  지분3 ימים לפני

  미치겠ㄷ ㅏ ♡

 79. 허규빈

  허규빈3 ימים לפני

  이게 그 국뽕치사ㅑㅇ인가...

 80. 조현아ᆞ

  조현아ᆞ3 ימים לפני

  방탄소년단 멋어요

 81. 조현아ᆞ

  조현아ᆞ3 ימים לפני

  👍👍❤

 82. 고추바사삭

  고추바사삭4 ימים לפני

  2분13초에 남준이 주저 앚는데?ㅋㅋ

 83. Kyoung

  Kyoung4 ימים לפני

  군대 보내지마라 얼마나 큰손실이냐

 84. Nursulu Оspanova

  Nursulu Оspanova4 ימים לפני

  Super !!! 👌👌👌

 85. Spontaneously차별화노력

  Spontaneously차별화노력4 ימים לפני

  제이홉도 이젠 영어 엄청 잘하던데. 웬만한 영어대화는 술렁술렁 ㅎㅎ

 86. Rya Abrar

  Rya Abrar4 ימים לפני

  Akusoga

 87. Mi Kyung Choi

  Mi Kyung Choi4 ימים לפני

  전 50대 후반인데 크리스마스 가족 모임때 다이너마이트 부르려고 연습중입니다.들을수록 기분이 좋아집니다.

 88. FamousFans98

  FamousFans984 ימים לפני

  Playback usaron las voces suenan muy parecidas a la canción original y suenan muy diferentes a cuando la cantan en vivo.

 89. 조성민

  조성민4 ימים לפני

  와우.....이래서 방탄 방탄 하는거여.....

 90. Geetha V.H

  Geetha V.H4 ימים לפני

  Thy are jst beautiful 😍😍😍

 91. logan kim

  logan kim4 ימים לפני

  진짜 애국자다 전역했지만 얘들 위해서 군복무 며칠은 해줄수있을것같다 ㅋㅋㅋ 아니면 동미참 4일정도라도 ㅋㅋㅋ

 92. 스팁잡스

  스팁잡스4 ימים לפני

  본거 또 보고 또 본거 또봐도 BTS는 사랑이다 ♥

 93. 나군

  나군4 ימים לפני

  멋지다 군대보내지 말자 할만큼 했다 금메달만큼 가치 있다

 94. 최영훈

  최영훈4 ימים לפני

  아!ㅠㅠ 나 저거 끝나고 다음날에 경복궁 같는데ㅠㅠ 저때 갈껄 ㅠㅠㅜㅠ아 ㅏㅏㅏ

 95. Thao Ha Thi Thanh

  Thao Ha Thi Thanh4 ימים לפני

  i love you bts you so beautiful

 96. 오직_방탄소년단_

  오직_방탄소년단_4 ימים לפני

  한국 알릴려고 하는거 진짜멋져ㅠ

 97. Gio Vázquez

  Gio Vázquez4 ימים לפני

  Big Hits DYNAMITE & life goes on

 98. 피플갱이

  피플갱이4 ימים לפני

  중국 부러워 뒈질라 그러겠네 아주 뭐 그지심보도 고약해서 그냥 우기면 지들껀줄 알지? 핑핑이가 기본 예절 교육도 안시켜주디? 매너는 문화혁명때 동네 용광로에 갖다 부워 잡쉈냐

 99. Natalie Jane Bacares

  Natalie Jane Bacares5 ימים לפני

  Aaaaargh! If only I can take them all home

 100. Susan Kim

  Susan Kim5 ימים לפני

  독립운동하신 분들이 우리나라가 문화강국이 되는것의 중요성을 많이 강조하셨었는데... 하늘에서 보시고 기뻐서 춤 추실듯합니다.

 101. 오동주

  오동주5 ימים לפני

  한국인으로서 너무 자랑스럽고 자부심을 느낍니다. 감사합니다. 항상 빛이 나길 바랍니다.

 102. 이진우

  이진우5 ימים לפני

  춤를잘처요

 103. 이진우

  이진우5 ימים לפני

  잘생겼어요