Paradise Media Eri
Paradise Media Eri
Paradise Media Eri

This channel is owned by Eng. Misgun Abraha! The vision of this channel is entertaiment, inspiration, knowledge, politics, social life, sport, movies, comedy etc

תגובות
 1. Letebrhan Tekle

  Letebrhan Tekle4 שעות לפני

  ደቂ አረይይ 🌟🌟🌟እንካእብሰላም መጻኩም

 2. Zahra M

  Zahra M8 שעות לפני

  Ewey alek mekisen

 3. Semere Tewelde

  Semere Tewelde13 שעות לפני

  Wedi demsas eyu amekirwa za film abu keleku melktey abayta selo hizkumlna mxu thanks

 4. Anbesa Nati

  Anbesa Nati13 שעות לפני

  Nays

 5. Filmon Mhari

  Filmon Mhari13 שעות לפני

  Binyam Mara iye zxeleaka neyre lomi gen kendey beliakani💔

 6. Efrem Netserab

  Efrem Netserab13 שעות לפני

  Eza gual aytharsn d ya

 7. على عسيري

  على عسيري15 שעות לפני

  ስቪል ጀነራል ተሲኡ

 8. Feet Geet

  Feet Geet15 שעות לפני

  Waw stamru

 9. Rahwa Solomon

  Rahwa Solomon16 שעות לפני

  ❤️❤️

 10. Mebrahtu Beyene

  Mebrahtu Beyene17 שעות לפני

  Mahla nmen ketele tbl zereba abzi Gizei hiji

 11. selam embaye

  selam embaye18 שעות לפני

  ❤❤❤😍😍😍😍🙏🙏🙏

 12. Jetli crist

  Jetli crist19 שעות לפני

  Btsaemi mehari filim Bini kea nay bhaki adnikeka Nkulu kieilkayo

 13. Sara Sara

  Sara Sara19 שעות לפני

  ከምዚ ከማይ ዝናፉቆም ኣለዶ😍😍😍😍

 14. TAN Ti

  TAN Ti19 שעות לפני

  Part 36 bejakum eba dgemuna

 15. ካብ ሂንዳዊት አርቲራዊት

  ካብ ሂንዳዊት አርቲራዊት20 שעות לפני

  Temli sekre hadere kommnt keyxhfku welcome dir riemyy❤🇪🇷✝️☪️🇪🇷❤

 16. ane aleku چامد دری

  ane aleku چامد دری21 שעה לפני

  Aza flmi ms binym ante temeria tebalsha

 17. afrata Natey

  afrata Natey23 שעות לפני

  ቢኒ ብምብዑ ደስኢሉኒ ምክንያቱ ተማሂሩሉ አዩ ጌግኡ ዝበደለ ክሳቀ ኣለዎ ባሃሊቴ ቁሩብ ማለቴኤእ ብጣዕሚ አዩ ዱማ ጹቡቅ

 18. Sarah Fitwi

  Sarah Fitwi23 שעות לפני

  I'm sorry Hyab haftey 💔😢

 19. Xewar kuni Nebsey

  Xewar kuni Nebseyיום לפני

  Demsas teray meleu 👎🏼

 20. tesfa eyu sinkey.

  tesfa eyu sinkey.יום לפני

  ገለ እስከ ክብል እቲ ዝስማዓኒ ሰባት ካብዚ እንታይ ይማሃሩ ሰባት ንኩሉ ዝገብርዎ ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም ሕጉስ ወይ ዕውት ንምኳን 'ዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓደገኛ ሓደገኛ መልእክቲ ዝሓዘለ ካብ ሴፍ ንላዕሊ ክፉእ መልሓስ ትሰምዓሉ ። ሕጂ ከመ ኣብነት እዛ ንደምሳስ ሰበይቱ ዝነበረት እተውጸኦም ዘላ ቃላት መደንጸዊ 'ዮም ኩሉ ክፍኣት ኣሎ ካብቲ ካርክተር ዝተዋህበቶ ኣብ ናብራኣ ከም እተንጸባርዎ ካብ ግንባር ትግንዘብ ። ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ሰበይቲ ልዝብ ኢላ ክትዛረብ ዘይኮነን ኣገባቡ ። እቲ ሰብኣይ ውን እንተኾነ ገናሕ ወይ ጨካን ንምንታይ ይኸውን ። እቶም ወለዶይ ውን እንተኾኑ ኣብ በለጽ ዮም ዝነበሩ እታ ጓል ትረብሓሉ ዘይብላ ኣይትቀርቦን እቲ ወዲ ውን ከምኡ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ። ሓቀኛ ሰነ ጥበባዊ ስኒት ክፈጥር እዩ ዝጽዕር ሰባት ኣብ ናብረኦም ዓቲቦም ክሰርሑ ዩ ዝምዕድ ሞራል ዝህብ ነቶም ዝፋቀሩ ድማ ኣብ ፍቅሮም ጽኑዓት ክኾኑ'ዩ ብዝከኣሎ ዝጽዕር ነቶም ብትምህርቶም ክዕወቱ ዝደልዩ ድማ ተስፋ ይህብ ነቶም ሰብ ሓዳር ድማ ደቆም ብፍቅርን ስኒትን፡ከዕብዩ ንደቆም ብኩሉ ጽቡቕ ነገራት ኣርኣያ ከኮኑዎ ደይኮነን ዝመክር። ኣነ ኣብ ባይታ ዝርእዮ ወይ ዝነብሮ ዘለኹ ግን ክልተ ዘይራኸቡ ናይ ሓንቲ ሳንቲም 'ዩ ንባዕለን ክፉኣት እንከለዋ ጽቡቕ ወዲ ይደልያ ንባዕሎም ክፏኣት እንከለዉ ጽቡቃት ኣዋልድ ይደልዩ ንባዕለን ጸለምቲ ክንሰን ጸሊም ይጸልኣ ክፉእ ይብላ ንዘለዎ ጥራይ የፍቅራ እዚ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ናይ ረብሓ ዝበሃል ዓለም እንበር ኣብ ናይ ፍቅሪ ዓለም ከምዘየለኻ እኩል መርትዖ 'ዩ። ሓቀኛ ፍቅሪ ኣቦይ ዝማሃረኒ ነቶም እንተፍቅሮም ምስ ኩሉ ኣበሳታቶም ኣፍቅሮም ምስ ኩለንትነኦም ኣፍቅሮም ሕለየሎም ኣብ ረብሓ ኣይትእመን ሽዑ እቶም ዘፍቅሩኻ ብሂወት ክሓልፉልካ ወይ ክትሓልፈሎም ኢኻ ።፡ፈጺሞም ውን ኣይመንዉኻን 'ዮም እንተ ዘይኮይኑ ኣብ መልኽዕ ዛኣምን ኣብ ገንዘብ ወዲ ይኹን ጓል ዓርኪ ከይትገብር ። ነታ ተፍቅራ ኩሉ ኩነላ ነቲ ተፍቕሮ ዓርኽኻ ውን ኩሉ ኩነሉ ሽዑ ንጽቡቆም እምበር ንሕማቆም ዝርእዩ የዒንቲ የብልካን ። ጓል ጽቡቅ ወዲ እንዳ በለት ኣብ ዕላላ ትደጋግም እንተኾይና ጽባቀኻ ምስ ግዜ ምስ ተለወጠ ክትግደፈካ 'ያ ። ሓንቲ ምኽሪ ወስ ክብለካ ወለዶይ. ንጓል ናይ ብሓቂ ከምእተፍቅረካ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ሓደ ማዓልቲ ንገዛኻ ብገለ ምኽንያት ዓድማ ሽዑ ኣብ'ቲ ገዛኻ ሓንቲ ባኒ ጠራሙዝ ክልተ ኣቐምጥ ሽዑ በላ ሻሂ በሊ ስተዩ ባኒ ከየምጽእ ድማ ገንዘብ ዘይብለይ ኮይነ በላ ሽዑ እታ ኣብ ፍቅሪ እትኣምን ሄዋን እንተኾይና ደሓን ይኣኸለና እዩ ደሓር ከኣ ዋላ እዚ ጠራሙ ሸይጥና ዘይንገዝእ እንተ ኢላትካ ከይትገድፋ ዝግባእ መስዋእቲ ክፈለላ እዚኣ እታ መሬት ከም ዑንቂ እንተ ጸበበት ንጽቡቅካ ትነብር'ያ ዋል ኣብቲ ዘይንበር ንስለኻ ትነብር ሓላል ፍጥረት'ያ እንተደኣ ንምሕማቅካ ዘቋሽሹ ነገራት ወስ ኢላ እዚኣ ኣብረብሓ 'ዩ እምነታ እሞ ቻው ከይበልካ ኣፋንዋ ኣይናትካን'ያ....

 21. Mahari Keleta

  Mahari Keletaיום לפני

  ነክራም ኣብዘሕኩምለ

 22. Tirhas Meles

  Tirhas Melesיום לפני

  sorry teblasho ala yeryewaa

 23. ጎል ትግራይ ጎል ትግራይ

  ጎል ትግራይ ጎል ትግራይיום לפני

  ዝናኣድ ስራሕ እዩ ደው በሉና ጥራሕ🙏🇻🇳

 24. Zahara Bob

  Zahara Bobיום לפני

  Waw mukurat keyrakuwa kenye 💕💕💕

 25. Henko Brhane

  Henko Brhaneיום לפני

  Wedi aker kemzi zgeberom dea aker baelu dea entay keryena eyu wedey

 26. first love your self eri girl

  first love your self eri girlיום לפני

  Eza almaz koyna twsae zelas ade koyna enda tewasiets xfri ida msa zeykeyd giera 🙄

 27. hani beraki

  hani berakiיום לפני

  Dehri 1000n semanyan si musgun wawwww ika

 28. Khan Kpk

  Khan Kpkיום לפני

  Ewuy bini edu hibu ymesl anes ketwudae ferihe ewuy dgsi tarik btaemi eye zfetwa binyamn sintn abiseyn zelewuwa btaemi eye zfetwe kulu filim ketwudae tferhi edkum llaeli

 29. The Sun King

  The Sun Kingיום לפני

  Bina coronavirus hamimu alo

 30. ጓል ትግራይ ፃዕዳ

  ጓል ትግራይ ፃዕዳיום לפני

  እዋይ ብንያም እሕዚንካኒ💔♠

 31. Kifleyesus fissehaye Yosief

  Kifleyesus fissehaye Yosiefיום לפני

  love ከም ኣሌክ ምስኪን፡ ከም ቢንያም ወሳኒ፡ ከም ኣቢስ ፈቃር፡ ከም ሰሌ ጽኑዕ፡ ከም ህያብ አቦይ ብሃሊት፡ ከም ሳባ ኣማኒት፡ ከም ዜድ ውጹዕ፡ ከም ስኒት ገርሂ፡ እንተ ንኸውንስ ከመይ ምሃለ.

 32. Frewyni Embaie

  Frewyni Embaieיום לפני

  Abis shkor Ajoka bgul idka Aytahabu kulen hade Aykonan

 33. ጋል ኤሩ show

  ጋል ኤሩ showיום לפני

  ናይ ብሃኪ ደግሲ ታሪክ

 34. Sara Aa

  Sara Aaיום לפני

  አቢሰይ ክፈትወ ባእ

 35. iseyas Akberom

  iseyas Akberomיום לפני

  Eway benam ed abe's mesteamkayo abe mesmerka ateka enka bel nab lebka tmelska

 36. Noh mehari

  Noh mehariיום לפני

  ኣቢት ከፍ ዘልኩም ጸላኢ ዓይንኹም ይደፈን ደቂ ዓደይ ማራ እየ ዝከታተለኩም ብታሚ ደስ ዝብል film

 37. Sara Aa

  Sara Aaיום לפני

  ሙቁራት ኢኩም ካብ ትግራይ እየ

 38. Hiwot Gidena

  Hiwot Gidenaיום לפני

  ስምረት ሽኮር ፎትየያ ትዕግስተኛ ሂዋን!!!

 39. ሩታ ጋል መቐለ

  ሩታ ጋል መቐለיום לפני

  እንካዕ ብዳሓን መፃእኩም ❤❤❤

 40. Helan Love

  Helan Loveיום לפני

  ንፅበየኩም ኣለና ዳ ድግሲ ታሪኽ ስደዱልናባ እንታይ ዘጋጠመ ሓዱሽ ነገር ኣሎ ድዩ

 41. Vipvip Vipvip

  Vipvip Vipvipיום לפני

  ቢንይ ኣትብክ ናማን ላመሰለኒ እዩ ዋላ ኣይርከብካ ክፈትወካ ማዓት እየ

 42. Suzan Gebremeskel

  Suzan Gebremeskelיום לפני

  Anes achenikini zelo hiyab kab men tenisa eyu bitaemi hmak tesemieyuni nay behaki digsi tarik

 43. RUSSOM YONAS

  RUSSOM YONASיום לפני

  እንቃዕ ደሓን መጻእኩም ደቂ አረ

 44. Haileab Andemariam

  Haileab Andemariamיום לפני

  wawwww btaemi eye zednqekum habayb ajokum qexlwo

 45. Alexsander mulugeta Alex

  Alexsander mulugeta Alexיום לפני

  ቢኒ ዓርከይ ኢድካ ከይ ትህብ ንስካ አንድሕር ኢድካ አንድሕር ሂብካ ፊሊም ተወዲኣ ኣላ ማለት አዩ መቀረታ ናይዛ ፍሊም ንስካ ኢካ ኣታ ወዲ ተጠንቀቅ ኮይሶም ዶ

 46. Alexsander mulugeta Alex

  Alexsander mulugeta Alexיום לפני

  ቢኒ ዓርከይ ኢድካ ከይ ትህብ ንስካ አንድሕር ኢድካ አንድሕር ሂብካ ፊሊም ተወዲኣ ኣላ ማለት አዩ መቀረታ ናይዛ ፍሊም ንስካ ኢካ ኣታ ወዲ ተጠንቀቅ ኮይሶም ዶ

 47. sami habtemariam

  sami habtemariamיום לפני

  wellcome

 48. wed kebry eriy

  wed kebry eriyיום לפני

  Knock him out ahhh

 49. Daniel Mengstu

  Daniel Mengstuיום לפני

  Film mota ata gedfo kemta nay qedm gbrwa kabe Part 1segab Part 34 betamy betamy bela nera

 50. Haben Samsom

  Haben Samsomיום לפני

  Wedi demsas chekan 💯💯💯💯

 51. Mikal Gal barie

  Mikal Gal barieיום לפני

  Sory ember wedi kebeki aydelen yekab whshtey you zesemeani tomi bekyat ayexebekelkan you gn fekar mekan you zexebekelka

 52. Nurayin Abdu

  Nurayin Abduיום לפני

  Kkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkk ewayyyy alike y bnfas tenisa derho kena

 53. Nurayin Abdu

  Nurayin Abduיום לפני

  Ewayyyyyyyy binyam ey abkikani

 54. Rabo singl

  Rabo singlיום לפני

  Wedi demsas jigna💪

 55. Mohammad Qasim

  Mohammad Qasimיום לפני

  ከምዚ ናተይ ናይ አቢስ አድናቂ ዝኮነ ላይክ

 56. JUST HAPPY

  JUST HAPPYיום לפני

  Tnsi nay binyam eyu zmesl zelo enda degsi tarik adnaqot hibna mxgab sienakum ko film serihkuma bhaqi 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 57. ሚል ጋል ትግራይ

  ሚል ጋል ትግራይ2 ימים לפני

  💪💪💪💪❤❤❤❤❤💔💔💔💔

 58. letshe እየ ጋል ትግራይ ተምቤን

  letshe እየ ጋል ትግራይ ተምቤን2 ימים לפני

  መፂኹም ዶ ክብራተይ ሰናይ ቀዳምን ሰንበትን ይግበረልና ኣሕዋተይ❤❤

 59. Azu Grmay

  Azu Grmay2 ימים לפני

  Biniam Kennedy beliali😥😥💔💔

 60. Bisrat ooGebresion

  Bisrat ooGebresion2 ימים לפני

  I love aleki he is so funny 😂

 61. Fani Ghermai

  Fani Ghermai2 ימים לפני

  Biniey no kamze ayxbqelkan eu oh sbaey sabey memsal Eu formeka come on don’t cry 😢

 62. Helen Helen

  Helen Helen2 ימים לפני

  Anta nezi Abis zbhall wedi kaytbdlwo

 63. Bisrat ooGebresion

  Bisrat ooGebresion2 ימים לפני

  I love this movie so much 💓💓💓

 64. Amanuel Belay

  Amanuel Belay2 ימים לפני

  Subscribe nehagezom berukat deki eriey

 65. Zebib Berhane

  Zebib Berhane2 ימים לפני

  Mskineyti hyab kebdey beliatni adengitsatni gal trekbo hade seb drdeala dsanet awedat eko kchknu ab kndi msa koynom shgra dfethulas kulom emo natka diki tblni deleki endabelu yhadmu nsa rekabia men mkanu ay feletetn akla tsebibuwa alo ezi tnsi nay biniyam eyu mknyatu hade gizye telle phone dewilu kotsiruws neyru shuau ms keyda msau kof ela neyra ktsheyn ela ms kedet ab ti tsetyo dneberet mdekesi medhanit gerula neyru natu eyu eti tnsi mskneyti kemzi dgebru awedat ktefau tray eyu delewom dekza gele thanks guys we love much god bless

 66. ሊሊ የማርያም ልጅ

  ሊሊ የማርያም ልጅ2 ימים לפני

  እንኳዕ ብስላም መጺእኩም እንዳ ድግሲ ታሪኽ እንኳዕ ናብ ናይ ወርሓዊ ብዓል መድኃኔዓለም ኣብፀሓኩም መድኃኔዓለም ይሓልኩም ኣሜን፫

 67. Eritrean habesha Eritrean habesha

  Eritrean habesha Eritrean habesha2 ימים לפני

  ስማዕ ኣታ ደራሲ እዛ ፊሊም ትጽይቃ ኣለኻ ሕጂ እዞም ጀለፍፍ ብፍቅሪ ዝተጣላለሙ ኣይተምጻልና ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ኣቶ ደምሳስ ጥራይ እዩ ሕጂ እዛ ፊልሚ ቃውቃው ዘብላ ኣቶ ደምሳስ ጥራይ እዩ ካብዚኦም ወልሓንቲ ክንማሃር ኣይንክእል ኢና ካብ ኣቶ ደምሳስ ግን ቡዙሕ ክንማሃር ኢና ወድሓንካ ሓውኻ ካብ ልብያ CR7

 68. سلامة الا

  سلامة الا2 ימים לפני

  ዋይ ብኒ ኣዝንካኒ ለሙስ ዋ ግን ኩሉ ስብ ካማካ ይግበሮናብ ልቡ ይምለስ ኣብይስ ህያብ ሰንት ሰልየ ማራ እያ ዝፉትወኩም

 69. Dawit Alem

  Dawit Alem2 ימים לפני

  2

 70. Abi Fa

  Abi Fa2 ימים לפני

  ኣታ ናይ ወዲ ደምሳስ ምጽዋሩ ኣብናስ ደምሳስ ውን መጽዩ እሞ ከናውጽዋ እዩም ክክክክ

 71. Natnael Alemseged

  Natnael Alemseged2 ימים לפני

  Antum sebat hiji ke semun dina knxbe eway mosiba powww.

 72. Hermela iyob

  Hermela iyob2 ימים לפני

  ኣምላኽ ጥራይ እዩ ደይጋገ እምበር ሰባት ደኣ ንጋገ ንእረም።

 73. Kiros Asfha

  Kiros Asfha2 ימים לפני

  ያ ወዲ ደምሳስ ሲቪል ጀነራል ኣደንጊጽካኒ እኮ ሕጅስ ኣጆኻ

 74. Mikawi Higawi

  Mikawi Higawi2 ימים לפני

  አዋይ ደምሳስ ኣደምሰሶም

 75. ጓል ማርያም ሂድሞ

  ጓል ማርያም ሂድሞ2 ימים לפני

  ናይ ብሓቂ ቢኒ ከብደይ በሊዑኒ ያዓውይይይይ